Количка за пазаруване

Общо: 0.00 лв.

Търсене

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ САЙТА НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.RemyDeluxe.com

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Страни

Настоящите Общи условия за продажба регулират отношенията между: "РЕМИ ДЕЛУКС" ЕООД с ЕИК : 205188693, със седалище и адрес на управление: с. Войводиново, ул. Панайот Волов 15, представлявано от управителя Цветелин Бойков Иванов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК (ПРОДАВАЧ), от една страна и от друга страна клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронен магазин “RemyDeluxe.com'', наричан по-долу "ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН".

РАЗДЕЛ II. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл. 2. Приложимост на настоящите Общи условия. Съгласие

(1) Достъпът и ползването на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се подчиняват на настоящите Общи условия и на приложимото законодателство.

(2) С осъществяне на достъп до сайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ безусловно се съгласява с настоящите Общи условия. Преди да започне изполването на сайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се запознае с тези условия и ако не е съгласен с тях, да не използва сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл. 3. Условия за ползване

(1) Използването на съдържанието на сайта като обект на авторско право може да става само с изричното предварително съгласие на ДОСТАВЧИКА, доколкото законодателството не позволява използването без такова съгласие.

(2) Сайтът на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН съдържа запазени търговски марки на трети лица. Правото на използване на сайта не дава никакви права върху тези марки.

(3) Сайтът на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН може да съдържа препратки към сайтове на трети страни, върху чието съдържание ДОСТАВЧИКЪТ не може да окаже влияние. С оглед на това, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че сайтът на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е достъпен по всяко време, за всеки и/или отвсякъде.

(5) Публикуването на реклама на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН без изричното предварително съгласие на ДОСТАВЧИКА е забранено.

(6) Забранено е използването на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за публикуване, изпращане, предаване или какъвто и да било вид разпространение на материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона или добрите нрави.

РАЗДЕЛ ІІI. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 4. Информация съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

Търговец по смисъла на ЗЗП и Доставчик на услуги на електронното общество по смисъла на ЗЕТ:

Фирма "РЕМИ ДЕЛУКС" ЕООД

ЕИК: 205188693

ДДС: BG205188693

Седалище и адрес на управление: с. Войводиново , ул. Панайот Волов 15

Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, Коматевско шосе 91

Управител: Цветелин Иванов

Данни за кореспонденция: Войводиново, ул. Панайот Волов 15

Тел: 0883 221181

Еmail: remydeluxehair@gmail.com

Надзорни органи:

• Комисия за защита на личните данни, адрес: 1592 гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, тел.: (02) 91 53 518, факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg;

• Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, факс: (02) 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg;

РАЗДЕЛ IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 5. Общи характеристики

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по смисъла на настоящия договор e интернет-платформа, достъпна на адрес www.RemyDeluxe.com, чрез която ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

а) да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

б) да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

в) да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

г) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане;

д) да получават информация за нови стоки предлагани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

е) да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

ж) да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона;

з) да бъдат препращани към сайтовете на трети лица – доставчици на услуги на електронното общество, като например куриерски фирми и кредитни институции;

и) да кореспондират с ДОСТАВЧИКА във връзка с изпълнението на сключени договори.

Чл. 6. Онлайн-информация за предлаганите стоки

(1) ДОСТАВЧИКЪТ полага усилия да поддържа точността на информацията, представена в своя сайт. Въпреки това, като се има предвид възможните грешки на тази информация, ДОСТАВЧИКЪТ уточнява, че изображението на продуктите има информативен характер, или доставените продукти могат да се различават от изображенията по какъвто и да е начин, поради промяна на характеристиките, на дизайна, без предизвестие от страна на производителите.

(2) Някои от характеристиките или цените на продуктите, представени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, могат да бъдат променени от ДОСТАВЧИКА без предизвестие. Промените по тази алинея не засягат вече сключени договори за покупко-продажба.

(3) Поради пространството и последователната структура на информация, понякога описанията на продукти могат да бъдат непълни, но ДОСТАВЧИКЪТ полага всички грижи да предостави най-подходящата и изчерпателна информация.

Чл. 7. Разплащателни средства. Промоции и специални оферти

(1) Всички посочени цени са в български лева с включен ДДС.

(2) Промоции и специални оферти са валидни при посочените от тях условия, като например до изчерпване на количествата, до определена дата, при поръчка с други стоки или над посочена обща стойност на поръчката, и други.

(3) Ваучери, и купон кодове за отстъпка предоставени от ДОСТАВЧИКА, важат при посочените в тях условия. Изплащането на стойността им в брой е изключено.

Чл. 8. Зона на доставки

Доставки се извършват само на територията на Република България.

Чл. 9. Изпълнение на задълженията на ДОСТАВЧИКА

ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 10. Начини на поръчване. Цени и заплащане. Доставка

(1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://remydeluxe.com/ или по телефона.

(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛЯ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на поръчаните от него стоки.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет към момента на сключване на договора, в това число и по телефона. Обявените цени включват всички данъци и такси.

(4) Доставката се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ. Доставка до адрес се заплаща от Потребителя според тарифния калкулатор на Еконт интегриран в системата за подаване на поръчки. При завършване на поръчката си ако посочите, че желаете доставка до адрес или офис- ще ви се появи автоматично цената за доставка която трябва да заплатите. ВАЖНО: Фирма Реми Делукс ЕООД НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ОБЯВЕНАТА ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА ЩЕ БЪДЕ 100% актуална, поради факта, че фирмата ни не може да носи отговорниост за грешки в модула на Еконт за доставки.

(5) Като начин на плащане се предлага заплащане чрез пощенски паричен превод. Заплащането на стоката и на доставката по предходната алинея се извършват в момента на получаване на куриера. При предаване на пратката Куриерите на ЕКОНТ издават на получателя документ за пощенски паричен превод. Куриерска фирма ЕКОНТ изплаща сумите за стоките на ТЪРГОВЕЦА по банков път чрез пощенски паричен превод. ТЪРГОВЕЦА възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ тези суми само по банков път СЛЕД ПРЕДОСТАВЯНЕ НА документ за плащане.

Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който освобождава ТЪГОВЕЦА от задължението да издава Фискална касова бележка, е плащането към ТЪРГОВЕЦА да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е ЕКОНТ.Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на търговеца или неговия клиент.За направеното от клиента плащане ЕКОНТ издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.

(6) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки без неоправдано забавяне в разумен срок, и не по-късно от 30 дни от деня на сключване на договора за покупко-продажба. Обикновено стандартната не експресна доставка отнема 1-2 работни в зависимост от това, по кое време на деня е направена поръчката, но този срок е необвързващ за ДОСТАВЧИКА и служи единствено за информация.

(7) ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да откаже доставка на поръчка ако има неверни данни, съмнения за такива, съмнения за непълнолетни Потребители, както и при непотвърждаване на поръчката от страна на Потребителя. За отказа Потребителя ще бъде информиран по електронен път или по телефона.

(8) Обявените в онлайн магазина цени са валидни само и единствено за онлайн магазина, Тези цени могат да се различават от цените на артикулите в шоурума или други обекти.

(9) Всички оферти и намаления, талони за отстъпка, и купон кодове за отстъпка са валидни само и единствено за онлайн поръчки и не са валидни при покупка от други обекти, шоурум, магазини и т.н.

(10) С подаването на поръчка и натискане на бутона за поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да си приеме и заплати пратката. Неспазването на това условия ще донесе на ТЪРГОВЕЦА финансови щети по доставки, за които ТЪРГОВЕЦА ще има право да заведе съдебен иск срещу Потребтеля за неспазване на договора и покриване на щетите по поръчката и съдебния иск.

Чл. 11. Език на договорите. Данни за ПОЛЗВАТЕЛЯ

(1) Поръчка може да бъде направена през сайта на ДОСТАВЧИКА или по телефона, по начин, описан по-долу в настоящите Общи условия.

(2) Договорите между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се сключват на български език.

(3) Всички въвеждания на думи на интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се правят на кирилица, доколкото самата дума (като например търговска марка, модел на стока или дадена функция на артикула) не налага непременно използването на друга азбука. В краен случай, при техническа невъзможност, се допуска и въвеждане на латиница, но ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи сам отговорност за разбираемостта на така въведените думи.

(4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да попълва, съответно да съобщава на ДОСТАВЧИКА, точно, вярно и пълно всички данни, необходими за регистрацията си в ЕЛЕКТРОННИЯ магазин, за сключването, изпълнението (в това число рекламации) и евентуалното прекратяване на договор за покупко-продажба. Отговорността за това е изцяло на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 12. Регистрация

(1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки през неговия интерфейс, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път на сайта на ДОСТАВЧИКА.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутона "Регистрация", ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези Общи условия и Политика за лични данни, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на автоматично писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неверни данни за електронния адрес, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(5) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 13. Основен контактен електронен адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ

(1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, е "Основен контактен електронен адрес" по смисъла на тези Общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. Техническо условие за това е влизането в профила на ПОЛЗВАТЕЛЯ с въвеждането на потребителско име и парола.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес или други данни от профила на ПОЛЗВАТЕЛЯ, извършена след регистрация в профила на ПОЛЗВАТЕЛЯ посредством въвеждане на коректни потребителско име и парола. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да пази грижливо потребителското си име и паролата си срещу узнаване от трети лица.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

РАЗДЕЛ VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ИНТЕРФЕЙСА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 14. Поръчки чрез интернет

(1) В интерес на по-бързата обработка на поръчките, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ е желателно да използват предимно интерфейса на сайта на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) Неразделна част от договора за покупко-продажба между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представляват настоящите Общи условия, достъпни на интернет-адрес https://remydeluxe.com/terms

(3) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на интернет-страницата си ясно обозначени технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен след заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА посредством активиране на бутона "Поръчка със задължение за плащане", от момента на получаването на тази заявка от ДОСТАВЧИКА.

(6) За сключването на договора за покупко-продажба на стока, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ, като му изпраща потвърждение на траен носител (по правило – под формата на имейл) в разумен срок след сключване на договора, най-късно при доставката на стоките. Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП, потвърждението задължително съдържа информацията по чл. 49, ал. 8 от ЗЗП.

(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 15. Технически стъпки

ПОЛЗВАТЕЛЯТ сключва договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:

1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5. Потвърждение на поръчката посредством активиране на бутона "Поръчка със задължение за плащане".

РАЗДЕЛ VII. ПОРЪЧКА ПО ТЕЛЕФОНА

Чл. 16. Особености при поръчки по телефона

(1) При поръчка по телефона, регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не е необходима.

(2) В случаите на ал. 1, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП, договорът за покупко-продажба се счита за сключен веднага, ако страните не уговорят друго.

(3) Настоящите Общи условия са неразделна част от договора.

РАЗДЕЛ VIII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 17. Обхват на действие на настоящия раздел

Правилата на настоящия Раздел VIII от тези Общи условия се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на Закона за защита на потребителите. Такъв ПОЛЗВАТЕЛ за яснота по-долу се нарича ПОТРЕБИТЕЛ.

Чл. 18. Преддоговорна информация. Потвърждение за задължение за плащане

(1) При поръчка чрез интерфейса на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, преди ПОТРЕБИТЕЛЯТ да бъде обвързан от договора за покупко-продажба, информацията по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, доколкото е приложима върху предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки, му се предоставя на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА, тяхната крайна цена в български лева с включени всички данъци и такси, с изключение на допълнителните разходи за транспорт, доставка и пощенски такси, както и евентуални ограничения за доставката, са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Останалата информация по ал. 1 се съдържа в настоящия раздел на Общите условия.

(3) Всички обаждания до ДОСТАВЧИКА на обявените на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН телефонни номера се таксуват по основната тарифа на съответния оператор.

(4) С подаването на поръчка и натискане на бутона за поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да си приеме и заплати пратката. Неспазването на това условия ще донесе на ТЪРГОВЕЦА финансови щети по доставки, за които ТЪРГОВЕЦА ще има право да заведе съдебен иск срещу Потребтеля за неспазване на договора и покриване на щетите по поръчката и съдебния иск.

Чл. 19. Особености при поръчка чрез интернет

(1) Поръчката чрез интерфейса на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се осъществява с извършване на техническите стъпки, описани в чл. 15 от настоящите Общи условия.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам носи отговорност за верността на въведените в процеса на поръчката данни. При смяна на екрана, ПОТРЕБИТЕЛЯТ по всяко време до активирането на бутона за поръчка може да се върне на предишен екран и да коригира въведените данни.

(3) С активирането на бутона за поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично потвърждава, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. За тази цел, върху бутона за поръчка са изписани думите "Поръчка със задължение за плащане". Ако ДОСТАВЧИКЪТ не спази това изискване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е обвързан от договора или поръчката.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ по ясен и очевиден начин в непосредствена близост до бутона за поръчка, описан в предходната алинея, следната информация:

1. основните характеристики на стоките, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да поръча;

2. крайната цена на стоките с включени всички данъци и такси, както и цената на доставката.

(5) След активирането на бутона за поръчка, ДОСТАВЧИКЪТ без неоправдано забавяне изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ имейл, с който потвърждава, че е получил поръчката.

Чл. 20. Особености при поръчка по телефона

(1) При поръчка, направена по телефона, с оглед ограниченото време за предоставяне на информация по това средство за комуникация, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ само следната информация:

1. основните характеристики на стоките, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да поръча, доколкото същият след изрично запитване от ДОСТАВЧИКА заяви, че не е запознат с тях от сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

2. наименованието на ДОСТАВЧИКА;

3. крайната цена на стоките с включени всички данъци и такси, както и цената на доставката.

4. правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора за покупко-продажба в 14-дневен срок от приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като информира за това ДОСТАВЧИКА, за което следва да използва стандартния формуляр за отказ, предоставен за изтегляне на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, или да заяви недвусмислено по друг начин, в това число по телефона, решението си да се откаже от договора. На ПОТРЕБИТЕЛЯ се обръща внимание, че служителите на куриерската фирма не са упълномощени да приемат от името на ДОСТАВЧИКА волеизявления за откази, което означава следното:

- отказът да се получи, съответно потърси пратката, дори и да е придружен от заявление за отказ, направено пред служител на КУРИЕРА, няма да бъде взет под внимание от ДОСТАВЧИКА, докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не информира самия ДОСТАВЧИК за решението си да се откаже от договора;

- изпращането на пратката обратно на ДОСТАВЧИКА няма да се третира от ДОСТАВЧИКА като изявление за отказ от договора, ако пратката не е придружена от ясно и недвусмислено заявление за отказ.

(2) Ако поръчката по телефона става по повод обаждане на ДОСТАВЧИКА до ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен информацията по предходната алинея, в началото на разговора ДОСТАВЧИКЪТ се представя на ПОТРЕБИТЕЛЯ с наименованието си и разкрива търговската цел на обаждането.

(3) Без да е задължен по закон и без да поема задължение с настоящата алинея, при поръчка по телефона ДОСТАВЧИКЪТ ще се постарае, освен информацията по ал. 1 и 2, още в телефонния разговор да даде и следната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен и ще потвърди направеното предложение до ПОТРЕБИТЕЛЯ на траен носител, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от предложението, едва след като го подпише или след като е изпратил писменото си съгласие за приемане на предложението.

2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен и ще предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ на траен носител потвърждение за сключения договор в рамките на разумен срок след сключване на договора.

3. Начинът на плащане е "с пощенски паричен превод при получаване". Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ иска да финансира покупката със съдействието на ДОСТАВЧИКА и такова се предлага за някоя от желаните стоки, то ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да направи поръчката през сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и да използва опцията за финансиране.

4. Ако е приложимо – за кои от поръчаните стоки поначало е изключено правото на отказ от договора.

5. В случай на упражняване на правото на отказ от договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща преките разходи по връщането на стоките.

6. Ако е приложимо – кои стоки изискват монтаж от лице с необходимата квалификация.

(4) При сключването на договор за покупко-продажба по телефона договорът влиза в сила и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се обвързва от предложението от деня, в който ДОСТАВЧИКЪТ е получил съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ в писмена форма съгласно т. 1 от предходната алинея.

Чл. 21. П Р А В О Н А О Т К А З О Т Д О Г О В О Р А

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП и упоменати по-долу в член 22 от настоящите Общи условия.

(2) Срокът за отказ е 14 дни, считано от дата датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, е влязло във владение на стоките. Не може да се упражнява отказ от договор преди да са заплатени стоките!

(3) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми ДОСТАВЧИКА на адрес

"РЕМИ ДЕЛУКС" ЕООД

с. Войводиново , ул. Панайот Волов 15

Или на

ИМЕЙЛ: remydeluxehair@gmail.com

за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

(4) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е предоставил на потребителя информация за правото му на отказ от договора по предходните алинеи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора в срок една година и 14 дни, считано от датата по ал. 2. Когато ДОСТАВЧИКЪТ предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ информацията за правото на отказ в срок една година от датата по ал. 2, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора в срок 14 дни, считано от датата на получаване на тази информация.

(5) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва Стандартния формуляр за отказ (Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1 т. 8 от ЗЗП), но това не е задължително. Стандартният формуляр се предоставя при поръчка през интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН като прикачен файл към имейла-потвърждение за сключения договор (чл. 19, ал. 5 от настоящите Общи условия), а освен това е достъпен за всички ПОТРЕБИТЕЛИ като файл за изтегляне на сайта на ДОСТАВЧИКА.

(6) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ предпочита да не изпраща по пощата попълнен Стандартен формуляр по предходната алинея, той може да упражни правото си на отказ от договора, като заяви пред ДОСТАВЧИКА по друг начин недвусмислено решението си да се откаже от договора. Това може да стане например по следните начини:

- файлът със стандартния формуляр бива разпечатан, попълнен, сканиран на нов файл и този нов файл с попълнения формуляр бива изпратен на ДОСТАВЧИКА по електронната поща като прикачен файл;

- писмо или имейл, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ формулира отказа си със свои думи, но същевременно така, че по недвусмислен начин да заяви решението си да се откаже от договора.

(7) За избягване на съмнения, ДОСТАВЧИКЪТ по закон не е длъжен и не предоставя като форма за упражняване на правото на отказ възможността, ПОТРЕБИТЕЛЯТ да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата на ДОСТАВЧИКА Стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 6 към ЗЗП или друго недвусмислено заявление. Само за тази форма на упражняване правото на отказ чл. 52, ал. 4 изр. 2 от ЗЗП задължава търговеца да изпрати незабавно на потребителя потвърждение на траен носител за получаването на отказа му. Следователно, под каквато и форма да бъде упражнено правото на отказ, ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен и по правило няма да изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ такова потвърждение. Неизпращането на такова потвърждение по никакъв начин не следва да се тълкува като непризнаване на правото на отказ.

(8) За избягване на съмнения, изявлението за отказ от договора трябва да е недвусмислено и да е отправено само и единствено до ДОСТАВЧИКА. Това означава, че правото на отказ НЕ МОЖЕ да бъде упражнено по следните начини:

- Връщане на стоката на ДОСТАВЧИКА: В този случай не е налице недвусмислено изявление, тъй като за ДОСТАВЧИКА не става ясно дали се касае за отказ, рекламация, или пратката не е пристигнала поради неправилен адрес, погрешно връщане (размяна с друга пратка, която е била предназначена за ДОСТАВЧИКА) или по други причини. Връщането на стоката може само тогава да се счита за упражняване на правото на отказ, когато стоката е придружена с ясно декларирано изявление, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се отказва от договора;

- Отказ да се приеме (при доставка до адрес) или потърси в указания от КУРИЕРА срок (при доставка до офис на КУРИЕРА) пратката: Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗЗП, упражняването на правото на отказ става с информиране на ТЪРГОВЕЦА (в случая на ДОСТАВЧИКА). Служителите на куриерска фирма не са служители на ДОСТАВЧИКА, а на трето лице (дадената куриерска фирма), и не са упълномощени от ДОСТАВЧИКА нито изрично, нито конклудентно, да приемат от негово име заявления за отказ от договори, по които извършват доставки. Отказът да се получи, съответно потърси пратка, е правомерен само, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ преди това по надлежния ред е уведомил ДОСТАВЧИКА, че се отказва от договора.

(9) За да спази срока за отказ от договора, достатъчно е ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. За избягване на съмнения, това правило важи само в случаите, когато моментът на изпращане и на получаване на съобщението не са идентични, тоест при устно заявяване по телефона правото на отказ е упражнено още в момента на заяването му. Правилото по изр. 1 по никакъв начин не ограничава правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да заяви отказа устно.

(10) Съгласно чл. 52, ал. 5 от ЗЗП, тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от ПОТРЕБИТЕЛЯ. За избягване на съмнения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да докаже че е упражнил правото на отказ по надлежния ред и че това е станало в 14-дневния срок по ал. 2. Макар и ПОТРЕБИТЕЛЯТ да има право да заяви отказа си устно, в негов интерес е, с оглед доказуемостта, да избере траен носител за заявяване на отказа, като например имейл.

(11) С подаването на поръчка и натискане на бутона за поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да си приеме и заплати пратката. Неспазването на това условие ще донесе на ТЪРГОВЕЦА финансови щети по доставки, за които ТЪРГОВЕЦА ще има право да заведе съдебен иск срещу Потребителя за неспазване на договора и покриване на щетите по поръчката и съдебния иск. Преди заплащане на стоките ПОТРЕБИТЕЛЯ не може да се откаже от договора, както и отказа да се приеме стока не се счита за отказ от договора.! При нежелание да приеме и заплати пратката ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да заплати куриерските разходи по връщането на пратката и подпише на товарителницата, че отказва пратката.

Чл. 22. Д Е Й С Т В И Е Н А О Т К А З А

(1) Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора, или в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил предложение – да сключат съответния договор.

(2) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ от договора, ДОСТАВЧИКЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил от ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка по смисъла на чл. 10, ал. 4 от настоящите Общи условия, предлаган от КУРИЕРА), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал ДОСТАВЧИКА за своето решение да се откаже от договора. Като начин на плащане на стоките се предлага заплащане с наложен платеж чрез пощенски паричен превод. Заплащането на стоката по предходната алинея се извършва в момента на получаване на куриера. При предаване на пратката Куриерите на ЕКОНТ издават на получателя документ за пощенски паричен превод който клиента е длъжен да прикрепи към фактурата си която пътува с пратката. Куриерска фирма СПИДИ изплаща сумите за стоките на ТЪРГОВЕЦА по банков път чрез пощенски паричен превод и с оглед на това-ТЪРГОВЕЦА възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ тези суми само по банков път СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАКТУРА ЗА ПОКУПКА и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ протокол-акт за споразумение. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията по ал. 2 до получаване на стоките обратно или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати или върне обратно стоките на ДОСТАВЧИКА на посочения в чл. 21, ал. 3 от настоящите Общи условия адре: ПЛОВДИВ, БУЛ.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 91 , за "РЕМИ ДЕЛУКС" ЕООД, тел. 0883 221181

без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал ДОСТАВЧИКА за отказа си от настоящия договор.

(5) Срокът по предходната алинея се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща преките разходи по връщане на стоките.

(7) На основание чл.55,ал.4 от ЗЗП Търговецът възстановява на Ползвателя намалена стойност на закупена стока . ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 20% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите по доставка, когато стоката е в лош търговски вид( нарушена или липсваща опаковка, видими следи от използване на продукта, лош хигиеничен вид на продукта). Ако стоката е върната в лош търговски и хигиенен вид, или със твърде видими следи от използване, ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да откаже възстановяването на сумата на ПОТРЕБИТЕЛЯ и ще върне артикула до ПОТРЕБИТЕЛЯ придружен с протокол и(или) снимков материал удостоверяващ лошия търговски или хигиенен вид на стоката.

Чл. 23. И З К Л Ю Ч Е Н И Я О Т П Р А В О Т О Н А О Т К А З

ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ по чл. 21 от настоящите Общи условия в следните случаи:

- за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ДОСТАВЧИКА и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

- за доставка на стоки, изработени по поръчка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или съобразно неговите индивидуални изисквания;

- за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- за доставка на запечатани стоки свързани с личната хигиена и защита на здравето, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. В тази категория влизат всички продукти от естествена коса, епилаторни системи, фотоепилатори. Това не отнема възможността на потребителя да отвори, разгледа и тества всички артикули от поръчката си в момента на получаване, преди заплащането и ако не е удовлетворен да откаже поръчката преди заплащане.

- Юридически лица не ползват право на отказ от договор при закупени продукти от онлайн магазина. Те не са потребители по смисъла на ЗЗП и не се ползват с техните права. След заплащане на продуктите- юридическите лица не ползват право на връщане на артикул с възстановяване на сума.

 

Чл. 24. Срок за доставка

(1) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, стоките се доставят, като се предават на ПОТРЕБИТЕЛЯ без неоправдано забавяне не по-късно 30 дни, считано от датата на сключване на договора. Срокът за доставка се удължава с времето, за което ДОСТАВЧИКЪТ упражни свое право да задържи изпълнението на договора.

(2) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не достави и предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на срока по ал. 1, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изисква от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да развали договора.

(3) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не достави и предаде стоките в уговорения с ПОТРЕБИТЕЛЯ срок или в рамките на срока по ал. 1, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право незабавно да развали договора, без да поставя на ДОСТАВЧИКА допълнителен срок по преходната алинея, в следните случаи:

1. ДОСТАВЧИКЪТ е отказал да достави стоките, или

2. доставката на стоките в рамките на уговорения срок на доставка е от съществено значение за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като се вземат предвид всички обстоятелства при сключването на договора, или

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е уведомил ДОСТАВЧИКА преди сключването на договора, че е от съществено значение доставката да бъде направена на точно определена дата или най-късно до определена дата.

(4) При разваляне на договора за продажба ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ без неоправдано забавяне всички суми, платени по договора. Ако развалянето е по предходните алинеи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение или неустойка по общия ред.

Чл. 25. Преминаване на риска

(1) В случай, че е уговорено ДОСТАВЧИКЪТ да изпрати стоките на ПОТРЕБИТЕЛЯ, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

(2) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от ПОТРЕБИТЕЛЯ превозвач не е сред превозвачите, предложени от ДОСТАВЧИКА, рискът преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ при предаване на стоките на избрания от него превозвач.

(3) В случай на загуба или повреда ПОТРЕБИТЕЛЯТ по закон може и следва да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

(4) Предявяване на рекламации за липсващи стоки или аксесоари от поръчката и документи, съпътстващи същата се подават в момента на получаване( предаване) на пратката. Задължение и право на потребителя е да си прегледа пратката преди да я заплати, да се увери, че всички документи, фактури и части на поръчката съществуват в пратката . Ако има липсващи такива- потребителя трябва незабавно да сигнализира на ТЪРГОВЕЦА пред куриера който да удостовери липсите в пратката. С приемането и заплащането на пратката ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява, че приема пратката си в изряден вид, без липсващи продукти, аксесоари или документи свързани с нея. ДУБЛИКАТИ НА ФАКТУРИ НЕ СЕ ИЗДАВАТ !

РАЗДЕЛ IX. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ

Чл. 26. Обхват на гаранцията

(1) Описаната в този раздел гаранция е приложима, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП и предмет на договора за покупко-продажба е потребителска стока по смисъла на чл. 104, ал. 3 от ЗЗП.

(2) В случаите по ал. 1 ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предаде на ПОТРЕБИТЕЛЯ стока, която съответства на договора.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

(4) За да съответства на договора, потребителската стока трябва да:

1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

2. отговаря на описанието, дадено от ДОСТАВЧИКА под формата на мостра или образец;

3. е годна за специалната употреба, желана от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при условие че той е уведомил ДОСТАВЧИКА за своето изискване при сключването на договора и то е прието от ДОСТАВЧИКА;

4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от ДОСТАВЧИКА, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан с публичните изявления по предходната алинея , ако докаже, че:

1. не е знаел и не е могъл да знае за направените публични изявления, или

2. публичните изявления са били коригирани в момента на сключването на договора, или

3. решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ за закупуване на потребителската стока не е било повлияно от публичните изявления.

(6) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

(7) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато:

1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(8) ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за покупко-продажба, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоката, когато договорът предвижда монтирането или инсталирането й да бъде извършено от ДОСТАВЧИКА или на негова отговорност.

(9) ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за покупко-продажба и когато стоката е монтирана или инсталирана от ПОТРЕБИТЕЛЯ, но несъответствието се дължи на неправилни указания за монтиране или инсталиране.

(10) Юридически лица не ползват гаранция за закупени продукти от онлайн магазина. По смисъла на ЗЗП юридическите лица не са Потребители и не се ползват с правата на същите.

Чл. 27. Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ при несъответствие на стоката с договора

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация, като поиска от ДОСТАВЧИКА да приведе стоката в съответствие с договора. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на ДОСТАВЧИКА, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

(3) Когато потребителската стока не съответства на договора за покупко-продажба, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да я приведе в съответствие с договора.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ. След изтичането на този срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно ал. 7 от настоящия член.

 

(5) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за покупко-продажба е безплатно за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Важно: в случаите когато дадена рекламация е неоснователна, то куриерските разходи по връщането се поемат от потребителя.

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

(7) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е удовлетворен от решаването на рекламацията по ал. 3, 4 и 5, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(8) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато ДОСТАВЧИКЪТ се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(9) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 28 от настоящите Общи условия, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за покупко-продажба.

(10) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(11) На основание чл.55,ал.4 от ЗЗП Търговецът възстановява на Ползвателя намалена стойност на закупена стока. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 20 %и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите по доставка, когато стоката е в лош търговски вид( нарушена или липсваща опаковка). ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 20 % и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите по доставка, когато стоката е изпробвана ( с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране).

(12) Важно: След закупуване на продукти от Естествена коса клиента носи пълната отговорност за състоянието на продукта, за неговото третиране, съхранение, използване и всички последващи резултати касаещи състоянието и промяната на състоянието на продукта! Промяната на състоянието на продукти от естествена коса ( заплитане, изгаряне, цъфтеж, накъсване, изтощаване, неполучаване на желания цвят при боядисване, последици от боядисване и друго третиране...) не се счита за дефект на артикула, и търговеца не носи отговорност за това. Всички изброени състояния( заплитане, изгаряне, цъфтеж, накъсване, изтощаване, неполучаване на желания цвят при боядисване, последици от боядисване и друго третиране...) се считат за нормални свойства на човешкия косъм случващи се от неправилни: третиране , съхранение, грижа, поддръжка, използване на висока температура, и ред други причини и не се считат за дефект на артикула! Поради хигиенични и безопасни причини продукти от Естествена Коса не подлежат на замяна и връщане след тяхното разпечатване!!

Чл. 28. Срок за предявяване на рекламацията

(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правото си на рекламация по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 29. Неотменимост на правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ

(1) Всяко споразумение или договор, сключени между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА преди появата на несъответствието на потребителската стока с договора за покупко-продажба, което ограничава или изключва отговорността на ДОСТАВЧИКА по този раздел, е нищожно.

(2) Всяко споразумение, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че знае за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба преди неговото сключване, в което не е посочено естеството на несъответствието, е нищожно.

РАЗДЕЛ X. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

Чл. 30. Право на рекламация

В случаите по предходния раздел, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за покупко-продажба. Това право съществува независимо от това, дали производителят на стоката или ДОСТАВЧИКЪТ е предоставил търговска гаранция на стоката по смисъла на чл. 117 от ЗЗП.

Чл. 31. Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ

(1) Когато производителят или ДОСТАВЧИКЪТ е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, ДОСТАВЧИКЪТ запазва на ПОТРЕБИТЕЛЯ първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

(2) При предявяване на рекламацията на стока ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 27, ал. 3 – 10 от настоящите Общи условия.

Чл. 32. Предявяване на рекламацията

(1) Рекламацията се предявява пред ДОСТАВЧИКА.

(2) Рекламацията се подава устно или писмено. Устното подаване става на телефон 0883 221181. Писменото подаване може да стане, освен на адреса, посочен в чл. 21, ал. 3 от настоящите Общи условия, и по електронен път – на имейл-адрес: remydeluxehair@gmail.com, или чрез формата за контакт в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН..

(3) При предявяване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(4) При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. Документ за плащане на стоката. За такъв се приема касов бон от Еконт или разписка за пощенски паричен превод от Еконт. За документ за плащане не се приема товарителница на куриера, която по своята същност е придружителен документ и не е фискален документ удостоверяващ плащане. Ако артикул е закупен на изплащане задължително се изисква да се предостави фактура за покупка която се издава на всеки клиент закупил стока на кредит.

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Важно:

След закупуване на продукти от Естествена коса клиента носи пълната отговорност за състоянието на продукта, за неговото третиране, съхранение, използване и всички последващи резултати касаещи състоянието и промяната на състоянието на продукта! Промяната на състоянието на продукти от естествена коса ( заплитане, изгаряне, цъфтеж, накъсване, изтощаване, неполучаване на желания цвят при боядисване, последици от боядисване и друго третиране...) не се счита за дефект на артикула, и търговеца не носи отговорност за това. Всички изброени състояния( заплитане, изгаряне, цъфтеж, накъсване, изтощаване, неполучаване на желания цвят при боядисване, последици от боядисване и друго третиране...) се считат за нормални свойства на човешкия косъм случващи се от неправилни: третиране , съхранение, грижа, поддръжка, използване на висока температура, и ред други причини и не се считат за дефект на артикула! Поради хигиенични и безопасни причини продукти от Естествена Коса не подлежат на замяна и връщане след тяхното разпечатване!!

Чл. 33. Срок за предявяване на рекламацията

(1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ за решаване на спора.

Чл. 34. Регистриране и разглеждане на рекламацията

(1) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да приеме рекламацията, ако тя е предявена своевременно и са представени документи за покупка и плащане.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ поддържа регистър на предявените пред него рекламации.

(3) При предявяване на рекламация ДОСТАВЧИКЪТ я описва в регистъра, като на ПОТРЕБИТЕЛЯ се издава документ или се изпраща емейл , съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

Чл. 35. Решение на ДОСТАВЧИКА по рекламацията

(1) Когато ДОСТАВЧИКЪТ удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Предявяването на рекламация пред ДОСТАВЧИКА не е пречка за предявяване на иск.

Раздел XI. ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

Чл. 36. Същност и действие на търговската гаранция.

(1) ДОСТАВЧИКЪТ може да предлага артикули, за които в допълнение към законовата гаранция се предоставя и търговска гаранция.

(2) Търговска гаранция е всяко задължение, поето от ДОСТАВЧИКА или производителя към ПОТРЕБИТЕЛЯ в допълнение към задължението на ДОСТАВЧИКА по чл. 26 – 35 от настоящите Общи условия да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, с което произодителят или ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

(3) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция и в рекламата за нея. Изпълнението на поетите от ДОСТАВЧИКА задължения по търговската гаранция не е свързано с разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) В случай, че за даден артикул е предоставена търговска гаранция по смисъла на предходните алинеи, то заявлението за предоставянето й задължително съдържа посочената в чл. 119 от ЗЗП информация и е на български език.

(5) Когато дадена рекламация се приключи като неоснователна-куриерските разходи в двете посоки свързани с рекламацията са за сметка на потребителя

Чл. 37. Неотменимост на законовата гаранция

В случай на предоставяне на търговска гаранция, същата не оказва влияние върху правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, произтичащи от законовата гаранция по чл. 26 – 35 от настоящите Общи условия. Независимо от търговската гаранция ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно законовата гаранция.

РАЗДЕЛ XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 38. Мерки за защита на личните данни

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на Основния контактен електронен адрес на Ползвателя по смисъла на чл. 13 от настоящите Общи условия.

Обработка на лични данни

Всеки потребител има пълен достъп до личните си данни на адрес: https://remydeluxe.com/user/profile , където може по всяко време да ги изтрие( да бъде забравен) или да ги промени .

 

1. Потребителят изрично се съгласява:

1.1. да предоставя своите лични данни на „РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'',

1.2. „„РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'',да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените от клиента лични данни.

2. „РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', се задължава да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените му от Потребителя лични данни, само за целите, описани в настоящите общи условия, и/или във връзка със сключен между Потребителя и „„РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', договор, както и в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

3. „РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', има право да откаже регистрацията за ползване на сайта и за предоставяне на предлаганите услуги, ако Потребителят не е дал съгласие за обработване на личните му данни съгласно точка 1 по- горе.

4. Потребителят има право да получи от„РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'',потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

4.1. целите на обработването;

4.2. съответните категории лични данни;

4.3. начините на обработване на личните му данни;

4.4. съществуването на право да се изиска от „РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Потребителя, или да се направи възражение срещу такова обработване;

 

5.Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Потребителят има правото да поиска от „РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, ако това не противоречи действащото законодателство.

6. Право на ограничаване на обработването: Потребителят има правото да изиска от „РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', ограничаване на обработването на негови лични данни, ако това не противоречи нa действащото законодателство.

7. Потребителят има право да поиска от „РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването Потребителят има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8. Потребителят има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.

9. „РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', няма право да обработва личните данни за цели, за които няма съгласие, а именно: цели извън посочените в т. 2 по – горе, освен в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

10. Преди да започне използването на лични данни за цели, различни от посочените в т. 2 по – горе, „РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', се задължава да информира незабавно Потребителя и да изиска неговото съгласие.

11. Потребителят изрично се съгласява, че „РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', има право да запамети върху информационна система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация за потребителите, изразяваща се в кукита (сооkies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница чрез интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за същия, като го идентифицират, а също и за проследяване на действията му.

12.„РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'',обработва лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR). „РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', спазва всички процедури за предотвратяване на направомерен достъп и употреба на лични данни, в съответствие с европейското законодателство за защита на личните данни. Наред с това „РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', е внедрило корпоративни процедури за опазване на предоставените лични данни и използва мерки с повишена сигурност, както и технически и физически ограничения пред достъпа и използването на лични данни на своите сървъри. Относно човешкият фактор при работата с лични данни – „РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', дава достъп до лични данни в процеса на работа само на оторизиран за целта персонал.

13.„РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите онлайн. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, предвидени в законодателството и при спазване на нормативно установения ред.

14. „РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия и Потребителят дава изричното си съгласие за това.

15. В случай, че потребителят не е съгласен да предостави своите лични данни на „РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', и/или „РЕМИ ДЕЛУКС“ EOOД'', да обработва личните му данни, то той следва незабавно да преустанови ползването на сайта.

Чл. 39. Легитимация на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Загубена парола

(1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ, по искане на ПОЛЗАТЕЛЯ прилага обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на САЙТА.

РАЗДЕЛ XIII. ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРОДАЖБИТЕ

Чл. 40. Изискване за пълнолетие

ДОСТАВЧИКЪТ приема поръчки само от пълнолетни физически лица. За тази цел, при поръчка през интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ПОЛЗВАТЕЛЯТ посочва този факт, като въвежда рождената си дата. Ако при въвеждането й системата изчисли, че лицето не е навършило 18 години, регистрацията на сайта, съответно процесът на поръчка, се блокират. При поръчка по телефона ДОСТАВЧИКЪТ изрично запитва клиента за възрастта му и при съмнение за пълнолетието му, отказва приемането на поръчки от това лице.

РАЗДЕЛ XIV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 41. Общи разпоредби

(1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време без предизвестие.

(2) Измененията влизат в сила незабавно с публикуването им на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл. 42. Договори с участието на потребител

(1) При договори с участието на потребител, изменението на настоящите Общи условия става по реда на чл. 147б от ЗЗП.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за всяко изменение в настоящите Общи условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на неговия Основен контактен електронен адрес или по друг подходящ начин.

(3) Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от вече сключен, но неизпълнен изцяло от двете страни договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражнява правото си по предходната алинея, като изпраща до ДОСТАВЧИКА писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по ал. 2.

(5) Измененията в Общите условия обвързват ПОТРЕБИТЕЛЯ по договора, когато той е уведомен за тях при условията на ал. 2 и не е упражнил правото си по ал. 3 и 4.

(6) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да установи факта на уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ за изменение в Общите условия.

РАЗДЕЛ XV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 43. Последици от недействителност на отделни клаузи

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 44. Тълкуване

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 45. Решаване на спорове

Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или държавен орган.

Чл. 46. Влизане в сила

Настоящите общи условия влизат в сила на 01.03.2023 г.