Количка за пазаруване

Общо: 0.00 лв.

Търсене

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 42. Мерки за защита на личните данни

 

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на Основния контактен електронен адрес на Ползвателя по смисъла на чл. 13 от настоящите Общи условия.

Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://remydeluxe.com/privacy-policy

Всеки потребител има достъп до личните си данни на адрес: https://remydeluxe.com/user/profile където може по всяко време да изтрие личните си данни( да бъде забравен), да ги коригира и да поиска промяна

 

 

Обработка на лични данни

 

 

1. Потребителят изрично се съгласява:

1.1. да предоставя своите лични данни на „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'',

1.2. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените от клиента лични данни.

2. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' се задължава да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените му от Потребителя лични данни, само за целите, описани в настоящите общи условия, и/или във връзка със сключен между Потребителя и „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' договор, както и в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

3. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' има право да откаже регистрацията за ползване на сайта и за предоставяне на предлаганите услуги, ако Потребителят не е дал съгласие за обработване на личните му данни съгласно точка 1 по- горе.

4. Потребителят има право да получи от „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

4.1. целите на обработването;

4.2. съответните категории лични данни;

4.3. начините на обработване на личните му данни;

4.4. съществуването на право да се изиска от „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Потребителя, или да се направи възражение срещу такова обработване;

 

5.Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Потребителят има правото да поиска от „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, ако това не противоречи действащото законодателство. Това потребителя може да направи и сам с достъпа до личните си данни на адрес: https://remydeluxe.com/user/profile

6. Право на ограничаване на обработването: Потребителят има правото да изиска от „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' ограничаване на обработването на негови лични данни, ако това не противоречи нa действащото законодателство.

7. Потребителят има право да поиска от „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването Потребителят има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация. Това потребителя може да направи и сам с достъпа до личните си данни на адрес: https://remydeluxe.com/user/profile

8. Потребителят има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му. Това потребителя може да направи и сам с достъпа до личните си данни на адрес: https://heating.bg/user/profile

9. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' няма право да обработва личните данни за цели, за които няма съгласие, а именно: цели извън посочените в т. 2 по – горе, освен в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

10. Преди да започне използването на лични данни за цели, различни от посочените в т. 2 по – горе, „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' се задължава да информира незабавно Потребителя и да изиска неговото съгласие.

11. Потребителят изрично се съгласява, че „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' има право да запамети върху информационна система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация за потребителите, изразяваща се в кукита (сооkies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница чрез интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за същия, като го идентифицират, а също и за проследяване на действията му.

12. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' обработва лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR). „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' спазва всички процедури за предотвратяване на направомерен достъп и употреба на лични данни, в съответствие с европейското законодателство за защита на личните данни. Наред с това „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' е внедрило корпоративни процедури за опазване на предоставените лични данни и използва мерки с повишена сигурност, както и технически и физически ограничения пред достъпа и използването на лични данни на своите сървъри. Относно човешкият фактор при работата с лични данни – „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' дава достъп до лични данни в процеса на работа само на оторизиран за целта персонал.

13. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите онлайн. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, предвидени в законодателството и при спазване на нормативно установения ред.

14. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия и Потребителят дава изричното си съгласие за това.

15. В случай, че потребителят не е съгласен да предостави своите лични данни на „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' и/или „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' да обработва личните му данни, то той следва незабавно да преустанови ползването на сайта.